"پت اولیفانت" چند روز پیش با کشیدن کاریکاتوری  خشم  صهیونیست های آمریکا را برانگیخت. در این کاریکاتور ، ستاره داود  نماد اسرائیل در حال بلعیدن  مردم نوار غزه است.

/profile/6709817902/contact /profile/6709817902/contact