مشکل دنیا این است که نادانان مطمئنند و دانایان مردد"  

نشست فوق العاده استاندار کرمان با اصحاب رسانه های گروهی دارای حاشیه های جالب و البته تاسف آوری بود که به زودی تمام حاشیه منتشر می شود.

/profile/6709817902/contact /profile/6709817902/contact