امشب با دوستان جدیدو عزیزی آشنا شدیم. با یکی از عزیزان این خانواده گفتگو ی خوبی انجام دادم و سوال و جواب های بسیار خوبی شد برای آشنایی اولیه خیلی هم زیاد بود.الان که این مطلب را می نویسم ۲ ساعت از ملاقات ما می گذرد و تازه خیلی از مباحث و سوالات را یادم آمده که نپرسیدم.

امیدوارم به زودی بتوانم بخش دیگری از سوالات را از ایشان بپرسم.  

یا علی

/profile/6709817902/contact /profile/6709817902/contact