وقتی خالی بندان می نوسند... 

عجب روزگار نامردی شده وقتی می بینی برخی وبلاگ ها می شوند سکوی خالی بندی برخی آدم ها... 

تا دیزوز هیچی نبوده حالا شده سوپرمن دانشگاه و حامی ... و تحلیل گر. 

شما را چه به این حرف ها. 

تو رو خدا لااقل آبروی خودتان را جلوی دوستانتان حفظ کنید . 

یکی مثل....

/profile/6709817902/contact /profile/6709817902/contact