خانه‌ای در کوچه باغ دل‌

ای دو چشمانت چراغ شام یلدای همه  

                                    آفتاب صورتت خورشید فردای همه

ای دل دریایی‌ات کشتی نشینان را امید  

                                  وی نگاه روشنت فانوس دریای همه

ای بیان دلنشینت بارش باران نور  

                                 وی کلام آتشینت آتش نای همه

خنده‌های گاه‌گاهت خنده خورشید صبح  

                               شعله لرزان آهت شمع شبهای همه

قامتت نخل بلند گلشن آزادگی  

                             سرو سرسبزی سزاوار تماشای همه

گر کسی از من نشانی از تو جوید،گویمش  

                            خانه‌ای در کوچه باغ دل، پذیرای همه

لاله زار عشق یکدم بی گل رویت مباد  

                            ای گل رویت بهار عالم آرای همه

/profile/6709817902/contact /profile/6709817902/contact