بازهم دلتنگی ... 

از دوست قدیمی و ..خبری به دستم رسید.او کوچ کرده .کوچ اجباری و ... یادش بخیر مهربانی هایش و ... یادش بخیر همرهی هایش اما همیشه با ... 

مجبورم گنگ بنویسم به همان دلایل که او رفت . 

مسعود ما هم داریم می رویم ولی دیگر باز نخواهم گشت. 

بازهم دلتنگی ... روزی تمام خواهد شد ؟

/profile/6709817902/contact /profile/6709817902/contact