جشنواره ملی جوان ایرانی 

هر چند چند صباحی از جریان خبری کنار کشیدم و هنوز تکلیف خودم را روشن نکردم اما فضای مجازی را دو دستی چسبیدم. یکی از وبلاگ هایم به مقام دوم بخش رسانه جشنواره ملی جوان ایرانی را کسب کرد. هر چند هنوز رنگ جایزه را هم ندیدم. 

راستی قکر کنم تنها جوان کرمانی بودم که در جشنواره ملی جوان ایرانی به کسب مقام دست یافتم. 

جمعه گذشته هم اختتامییه در سالن همایش های صداو سیما بود که با حضور ریاست جمهوری برگزار شد که همه خبرش را دارید. 

جای شما خالی.... 

/profile/6709817902/contact /profile/6709817902/contact