سلام  

همین الان در دبیرخانه جشنواره ملی جوان ایرانی جایره را گرفتم. 

خوشحال ولی.... 

 

از اینکه امکانات در کرمان بسیار نامناسب است و به جوانان بها نمی دهند ناراحت و دلگیرم... 

 

امروز سعی کردم تعدادی از دوستان در تهران را ببینم ولی امکان پذیر نشد... شاید وقتی دیگر. 

 

ام حیف....

/profile/6709817902/contact /profile/6709817902/contact