دوست عزیز و همکار گرامی جناب محمودی مدیر خبرگزاری مهر در استان کرمان خبر از مدیریت خبرگزاری مهر استان کرمان به عنوان مدیریت منطقه جنوب و جنوب شرق کرمان را داد. 

جای بسیار خوشحالی است برای کرمانی ها  

اما حیف که قدر شما را مثل خیلی چیزهای خوب دیگر نمی دانند و ... 

 برایتان آرزوی سربلندی و موفقیت روز افزون دارم

/profile/6709817902/contact /profile/6709817902/contact