گفت: شنیدی بان کی مون به حزب الله لبنان توصیه کرد که در اوضاع داخلی مصر دخالت نکند؟
گفتم: بان کی مون که توصیه نکرده او فقط چیزهائی رو که لابی های صهیونیستی بهش میگن  بازگو میکنه...
گفت: یعنی از خودش هیچی نمیگه؟
گفتم: نه بابا اون اصلا تو باغ نیست که بخواد اظهار نظری بکنه
گفت: یعنی در جنگ غزه هم که تخریب موسسات وابسته به سازمان ملل توسط اسرائیل رو محکوم کرد، لابی صهیونیست بهش گفته بود؟
گفتم: مگه نشنیدی میگن طرف یکی به نعل می کوبه یکی به تخته؟ بعضی مواقع آدم لازمه که این کارها رو بکنه تا دستش رو نشه!

/profile/6709817902/contact /profile/6709817902/contact