چند وقتی گرفتاری و برگزاری نمایشگاه عکس شوخی نیست...! باعث دور شدن از دوستان شده بود ژس بازهم در این دنیای بی در و ژیکر و شیر تو شیر سلام. 

امروز خبرهای خوبی داشتم: 

۱-مسعود فارغ التحصیل شد .نمی دانم ماهم تو لیست شیرینی هستیم یا نه ؟ در هر صورت برایش ارزوی سلامتی دارم. 

۲- امروز یک دوست که هم نام و هم فامیل من است وبلاگ را دیده و با هم اشنا شدیم .جالبه نه ؟! شایدهم فامیل باشیم.مشتاق دیدار اخوی 

۳-امروز دوست عزیزم اقای محمودی را دیدم و حسابی درد و دل کردیم .۰خدا به داد درد دل ما خبرنگارها برسه ) 

۴-راستی اقا جواد سلام.... 

 ۵-سلام و ذرود بر دوست عزیز اقای وهابی.اقا بی معرفتی ما را ببخشید 

یا علی

/profile/6709817902/contact /profile/6709817902/contact