جانم فدایت مادر. 

روزگار هزار بار از حضورت خدارا شاکرم. 

 

دلتنگم برای دلتنگی هایت.لحظه مرگه برام وقتی اشکات را می بینم. ای کاش ... 

ای کاش می توانستم اما ... 

 

 

جانم فدایت مادر ...

/profile/6709817902/contact /profile/6709817902/contact